Liikmed

Klubi liikmeskond koosneb tegev-, noor-, au- ja toetajaliikmetest. Tegevliikmeteks võivad olla vähemalt 18, noorliikmeteks kuni 18 aasta vanused inimesed, kelle huviks on speedway ja kes soovivad kaasa aidata selle ala arendamisele. Toetajaliikmeteks võivad olla igas vanuses füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad toetada klubi selle eesmärkide saavutamisel ja panustada Eesti speedwaysse. Auliikmeks saamise otsustab üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

Kõigil klubi liikmetel on õigus osaleda klubi üritustel ning tegevustes ja kasutada klubi poolt loodud või klubile kasutamiseks antud sportimis- ja olmetingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale. Samuti on õigus osaleda üldkoosolekute töös, kuid hääleõigus on vaid tegev- ja auliikmetel.

Klubi tegev- või noorliikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik avaldus. Liikmelisus hakkab kehtima peale liikmemaksu laekumist motoklubi arveldusarvele. Toetajaliikmeks saab automaatselt isik, kes tasub klubi pangakontole vähemalt 40€ ja märgib makse selgituseks “Toetajaliikme tasu”.

Tegevliikmeks astumise avaldus või noorliikmeks astumise avaldus  saada info@motosport360.ee

Liikmelisus pikeneb automaatselt ja tasud on aastapõhised. Liitumisele järgnevatel aastatel tuleb liikmemaks tasuda 30. aprilliks.

Sisseastumistasu 2019 aastal ei ole, aastane liikmemaks on:

Tegevliige 50€
Noorliige 25€
Toetajaliige alates 40€

Liikmemaks tuleb tasuda motoklubi arvele:

Mittetulundusühing Motosport 360
LHV a/a: EE707700771001355546
Pank: LHV
Selgitus:  „Tegevliikme tasu“
„Noorliikme tasu + Lapse Nimi“
„Toetajaliikme tasu”

Motosport 360 liikmed 30 jaanuar 2018 seisuga:

TEGEVLIIKMED

 • 76 Rain Purge (juhatuse esimees)
 • Joel Sudnikevitš
 • 28 Siim Lattik
 • Juhan Lattik
 • Ken Viidas
 • Raivo Loige
 • Juhan Paabstel
 • Herki Kullerkupp
 • Madis Metsmaaker
 • Madis Heinvee
 • Kaupo Tisler
 • Bruno Bachmann
 • Anneliis tapfer
 • Raul Niglas
 • Omar Kelt
 • Aivar Avi
 • Martin Mandre
 • Krista Kanarbik

NOORLIIKMED

 • 777 Karl-Johhannes Lattik
 • Gert Heinvee
 • 79 Kaspar Purge
 • Frido Ving Viidas
 • August lattik
 • Matthias Lattik
 • Allan Angeltok
 • Markus Maximus Lill
 • Oskar Kelt
 • 108 Aadam Seermaa
 • 38 Carlos Saabas
 • Stefan Kõluvere
 • Robin Kattel
 • Casper Kattel
 • Robert Reisalu
 • Ron Mandre
 • Frank Flemming Viidas

TOETAJALIIKMED

 • Peeter Pajuri
 • Martin Haidak